ட்ரூ காலர் (TrueCaller) பற்றிய விளக்கம்

TrueCaller என்பது இணையம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு செயலி (App) மற்றும் இணையதளம். இது உங்களுக்கு தெரியாதா எண்ணில் இருந்து அழைப்பு வந்தால் அந்த எண்ணை

Read More

கூகுள் உருவான கதை

அமெரிக்காவில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்மணி தான் செய்த தவறான முடிவால் அந்த நிறுவனத்திற்கு பல லட்சம் டாலர் இழப்பீடு ஏற்பட்டது. இ

Read More

விண்வெளி பற்றிய ஒருசில உன்மைகள்

விண்வெளி (Space) மிக அபூர்வமானது. இதில் கோடிக்கணக்கான பொருட்களும் பல கோடிக்கணக்கான நட்சத்திர மண்டலங்கள் உள்ளன, அதையும் தாண்டி மனித அறிவுக்கு எட்டாத சி

Read More