“வாட்ஸ்அப்” உருவான கதை

1992ம் ஆண்டு உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து ஒருவர் அம்மாவுடன் வேலை தேடி அமேரிக்கா வந்தார், அவர்கள் மாத செலவிற்கு கூட காசு பற்றாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள்,

Read More