கூகுள் உருவான கதை

அமெரிக்காவில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்மணி தான் செய்த தவறான முடிவால் அந்த நிறுவனத்திற்கு பல லட்சம் டாலர் இழப்பீடு ஏற்பட்டது. இ

Read More